Y Tu Allan i Oriau ac Achosion Brys

Os yw'r feddygfa wedi cau, a bod arnoch angen cyngor meddygol ar unwaith y tu allan i oriau, ffoniwch 111.


Peidiwch â chysylltu â rhif y feddygfa pan fyddwn ar gau, oherwydd ni fydd galwadau bellach yn cael eu hailgyfeirio'n awtomatig i'r meddyg teulu y tu allan i oriau.

Os oes gennych argyfwng meddygol, ffoniwch 999 ar unwaith.

Gall argyfyngau meddygol gynnwys, ymhlith cyflyrau eraill:

  • Colli ymwybyddiaeth
  • Ffitiau, poenau parhaus/difrifol yn y frest
  • Anawsterau anadlu
  • Gwaedu difrifol na ellir ei atal
  • Adwaith alergaidd difrifol
  • Llosgiadau neu sgaldiadau difrifol

Os ydych chi'n fyddar ac yn defnyddio Typetalk, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn ar 180 11111.

Meddygfa'r Sarn

I gysylltu â ni yn ystod oriau agor, ffoniwch Feddygfa'r Sarn ar 01269 860348

Byddwn yn gwneud ein gorau i ateb eich galwad rhwng 8:00 am - 6:30 pm yn ystod yr wythnos.
Dydd Llun - Dydd Gwener 8:00 am - 6:30 pm